Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Skarga na Komornika

Podstawowy środek odwoławczy 

Podstawowym środkiem odwoławczym w stosunku do czynności dokonywanych przez organ egzekucyjny jakim jest Komornik sądowy jest skarga. Skarga ta nie może dotyczyć zarzutów jakie przysługują dłużnikowi względem wierzyciela, a jedynie czynności procesowych Komornika. Jeżeli dłużnik kwestionuje wysokość zobowiązania lub jego zasadność przysługuje mu możliwość wytoczenia powództwa przeciw-egzekucyjnego. W powództwie takim można powołać w szczególności zarzut przedawnienie wierzytelności. W niektórych przypadkach można się również zwrócić do Sądu o podjęcie czynności z urzędu, np. o uchylenie klauzuli wykonalności w przypadku gdy nakaz zapłaty nie został doręczony na aktualny adres pozwanego (bardzo częsta sytuacja).

Jak złożyć skargę? 

Skargę na czynności Komornika składa się za pośrednictwem Komornika do Sądu przy którym działa dany Komornik, który ma obowiązek w ciągu trzech dni od jej otrzymania sporządzić uzasadnienie zaskarżonej decyzji. W tym uzasadnieniu Komornik przedstawia swoją argumentację, chyba, że decyduje się dokonać samokontroli. W przypadku gdy wierzyciel skorzystał z prawa do wyboru Komornika i tak właściwy jest Sąd według właściwości ogólnej. Skarga taka podlega opłacie sądowej w kwocie 100 zł. Jeżeli dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość zwolnienia go z obowiązku uiszczenia tej opłaty. W treści skargi dłużnik lub wierzyciel powinni wskazać jakiej czynności dotyczy skarga. Skarżący powinien także wskazać zarzuty oparte na przepisach prawa procesowego określonych w kodeksie postępowania cywilnego lub w ustawie o Komornikach sądowych. W skardze powinno także być sprecyzowane czego dokładnie domaga się skarżący. Skarżący może domagać się podjęcie określonych czynności w toku posterowanie egzekucyjnego, jeżeli obowiązek przeprowadzeniu tych czynności, które  ciążą na Komorniku z mocy prawa, albo też żądać zaniechanie pewnych czynności. Dla przykładu zgodnie z art. 822 kodeksu postępowania cywilnego Komornik jest zobowiązany wstrzymać się z wykonaniem czynności egzekucyjnej w przypadku gdy przed jej dokonaniem dłużnik w sposób jednoznaczny wykażę, że wykonał ciążący na nim zgodnie z tytułem wykonawczym stanowiącym podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego obowiązek. W takim przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku nastąpiło jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel naraża się na odpowiedzialność wynikająca z możliwością obciążenia go niecelowymi wydatkami powstałymi w trakcje postępowania egzekucyjnego.

Pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria zajmuje się również pomocą dłużnikom narażonym na niekiedy bezprawne działania ze strony organów egzekucyjnych oraz wierzycieli. Siedziba Kancelarii znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus