Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Rzecznik Praw Dziecka

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka? 

Organem, do którego można zwracać się z prośbą o poradę prawną lub pomoc w sprawach związanych z ochroną praw dziecka jest Rzecznik Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka w Polsce jest konstytucyjnym organem władzy. Instytucja ta została powołana na podstawie ustawy z dnia 1 lica 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich do ochrony praw dzieci. Pierwszym Rzecznikiem Praw Dziecka w rzeczpospolitej Polskiej była Ewa Łętowska. Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuję się ochroną prawa dzieci gwarantowaną w Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz ratyfikowanych przez Polskę Umów Międzynarodowych. Przy ochronie prawa dziecka uwzględnia również prawa rodziców do wychowywania dzieci oraz okoliczność, że to rodzina jest najlepszym środowiskiem rozwoju dziecka.

Jak powinien działać Rzecznik Praw Dziecka? 

Rzecznik przy wykonywaniu swoich zadań powinien mieć na uwadze dobro dziecka oraz szanować jego godność i podmiotowość. Rzecznik wykonuje działania na rzecz: ochrony praw dziecka (w szczególności prawa do życia i ochrony zdrowia), prawa do nauki, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych. RPO zajmuje się również ochroną praw dzieci niepełnosprawnych. RPD posiada uprawnienia kontrole w zakresie przestrzegania praw dziecka względem organów władzy publicznej, jak i innych instytucji i organizacji, do których może się zwrócić o złożenie wyjaśnień i udzielenie informacji, udostępnienie akt oraz dokumentów. Ma prawo także wystąpić do właściwych organów o podjęcie działań mieszczących się w ich kompetencjach, w tym także o ustanowienie nowych lub zmieniających istniejące aktów prawnych.

Kompetencje Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik przedstawia organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oceny i wnioski, które mają służyć zapewnieniu skutecznej ochrony praw i dobra dziecka oraz usprawnieniu trybu załatwiania spraw w tym zakresie. RPD przedstawia obu izbą parlamentu co rok informacje o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. W sytuacji w której uważamy, że prawa dziecka zostały naruszone lub są  niedostatecznie chronione mamy prawo wnieść skargę do Rzecznika Praw Dziecka. Wnosząc tą skargę należy dokładnie opisać wszelkie okoliczności, które uznajemy za łamanie praw dziecka.  Aby dobrze i właściwie zredagować tą skargę najlepiej udać się do Radcy Prawnego lub Adwokata, który pomoże nam w najwłaściwszym sporządzeniu takiego pisma. Radca prawny Joanna Orłowska-Pączek w swoich kancelariach w Przeworsku, Jarosławiu i Rzeszowie udzieli nam wyczerpującej porady w sprawie kontaktu z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz wskaże inne możliwości działania prawnego w sytuacji kiedy dobro dziecka jest w jakiś sposób zagrożone.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus