Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Rzecznik patentowy

Czym zajmuje się Rzecznik Patentowy? 

Rzecznik patentowy jest profesjonalnym pełnomocnikiem w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej. Wymagania konieczne do wykonywania tej profesji określa ustawa i są nimi: ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku przydatnym do wykonywania pracy rzecznika patentowymi. (studiami takimi są w szczególności studia prawnicze oraz techniczne), ukończenie aplikacji rzeczniowskiej oraz złożenie egzaminu przed komisja konkursową. Aby zostać wpisanym na listę rzeczników patentowych należy również spełnić kryteria ogólne, nie związane z kwalifikacjami zawodowymi i posiadana wiedzą takie jak: posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie nieskazitelnego charakteru oraz dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

Rzecznik patentowy, a adwokat 

Praca rzecznika patentowego jest bardzo podobna do pracy adwokata lub radcy prawnego. Warto jednak zaznaczyć, że rzecznik patentowy nie musi być prawnikiem. Podobnie jak w przypadku zawodowych prawników ustawodawca w niektórych postępowań dotyczących prawa własności przemysłowej korzystanie z usług rzecznika patentowego jest wymagane (przymus rzecznikowski).

Kwalifikacje Rzecznika Patentowego     

Rzecznik patentowy musi posiadać dużą wiedzę z zakresu prawa, ale także posiadać informację o charakterze technicznym związanym z własnością przemysłową, w szczególności dotyczących takich dziedzin wiedzy jak: robotyka, mechanika, elektronika. Rzecznicy patentowi mogą wykonywać swój zawód zarówno na podstawie umowy o pracę jak i też umowy cywilnoprawnej (chodzi w tym przypadku o umowę zlecenia, umowę o dzieło lub umowę o świadczenie usług do której zastosowanie znajdują przepisy o zleceniu). Rzecznik patentowy może również wykonywać swój zawód w formie indywidualnej działalności gospodarczej w Kancelarii Patentowej. W przeciwieństwie do adwokatów i radców prawnych rzecznicy patentowi mogą świadczyć usługi w ramach wykonywanego zawodu również za pośrednictwem kapitałowych spółek prawa handlowego. Jednak w takim przypadku większość udziałów spółce musi przysługiwać Rzecznikom Patentowym. Oczywiście nie ma też przeszkód, aby zawód ten wykonywać w formie spółki osobowej, w tym spółki partnerskiej.

Dostępność rzeczników patentowych

Niestety na terenie Jarosławia, jak i Przeworska nie znajdują się Kancelarie Patentowe. Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie ochrony własności przemysłowej możesz zasięgnąć opinii swojego adwokata lub radcy prawnego. Istnieje również możliwość zgłoszenia swojego problemu do wybranej Kancelarii Patentowej w Rzeszowie lub Przemyślu.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus