Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Przewód sądowy w sprawie karnej

Przewód sądowy jako najważniejszy element rozprawy

Przewód sądowy to najważniejszy element rozprawy karnej. Przewód ten składa się z następujących po sobie etapów, których kolejność jest określona ściśle w kodeksie postępowania karnego. Przewód sądowy jest elementem procedury, która ma na celu realizację najważniejszych celów i funkcji prawa karnego. Procedura ta wprowadza również pewien element uporządkowania, co przeciwdziała powstaniu chaosowi procesowemu.

Przebieg tego etapu postępowania, tj.: przewodu sądowego

Przewód sądowy rozpoczyna się od przedstawieniu podstawowych założeń aktu oskarżenia, a więc zarzutów kierowanych przeciwko oskarżonemu. Czynność tę wykonuje zwykle prokurator lub inna osoba pełniąca funkcję oskarżyciela. Oskarżonemu przysługuje prawo do złożenia na piśmie odpowiedzi na akt oskarżenia. Jeżeli oskarżony lub jego obrońca skorzystał z tego prawa przewodniczący składu orzekającego informuje o treści odpowiedzi na akt oskarżenia. W dalszej kolejności przewodniczący obligatoryjnie poucza skażonego o jego uprawnieniach procesowych w zakresie możliwości składania wyjaśnień lub odmowy składania wyjaśnień. Jeżeli oskarżony zdecyduje się na składanie wyjaśnień organ orzekający wysłuchuje wersji oskarżonego. Sąd może zadawać oskarżonemu pytania w celu wyjaśnienia budzących wątpliwości okoliczności. Oskarżony nie musi jednak w przeciwieństwie do świadka odpowiadać na te pytania. Po złożeniu wyjaśnień przez oskarżonego przewodniczący składu orzekającego ma obowiązek pouczenia oskarżonego o tym, że ma on prawo zadawać pytania przesłuchiwanym świadkom oraz ustosunkować się do każdego przedstawionego w sprawie dowodu. Brak tego pouczenia może rodzić ze sobą wyjątkowo ciężkie skutki, takie jak uchylenie wyroku z powodu naruszenia przepisów postępowania. Bez znaczenia jest tutaj fakt, iż oskarżony korzystał z pomocy obrońcy w osobie adwokata lub radcy prawnego. W toku przewodu sądowego należy wykonywać polecenia przewodniczącego i nie można zabierać głosy jeżeli nie wyrazi on na to zgody. W przeciwnym przypadku na osobę naruszającą porządek rozprawy może być nałożona kara porządkowa, w tym usunięcie danej osoby z sali rozpraw. Zasadą jest to, że świadkowie nie są obecni podczas przesłuchania świadków zeznających wcześniej. Ma to na celu zagwarantowanie, że nie będą oni sugerowali się zeznaniami poprzedników. W toku postępowania dowodowego mogą być również odczytywane dokumenty i odtwarzane materiały audio oraz wideo. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący ma obowiązek zapytać strony czy wnoszą o uzupełnianie postępowania dowodowego. W przypadku odpowiedzi przeczącej przewodniczący zamyka rozprawę.

Pomoc Kancelarii 

W trakcie procesu sądowego warto korzystać z usług zawodowego prawnika. Nasza Kancelaria posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus