Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych

Kiedy przedsiębiorcy tworzą przedstawicielstwa? 

 Przedsiębiorcy działający na terenie innych krajów mogą tworzyć na terenie Polski przedstawicielstwa swoich przedsiębiorstw. Przedstawicielstwa te nie mogą jednak prowadzić działalności gospodarczej na terenie Polski w ścisłym tego słowa znaczeniu, a jedynie wykonywać czynności w ramach promocji i reklamy przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej istnieje również możliwość utworzenia ww. przedstawicielstwa przez osoby zagraniczne, czyli cudzoziemców, a także osoby prawne oraz ułomne osoby prawne posiadające siedzibę zagranicą. Takie przedstawicielstwa są wyłącznie uprawnione do promocji i reklamy kraju siedziby lub obywatelstwa. W niniejszym artykule zostaną omówione procedury, które muszą zostać spełnione w celu utworzenia przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego na terenie Polski. Przedsiębiorca zagraniczny może działać także przez pełnomocnika. W sprawach sądowych pełnomocnikiem takim może być adwokat lub radca prawny, a także pracownik przedsiębiorcy.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca zagraniczny? 

  Warunkiem legalnego funkcjonowania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego jest uzyskanie wpisu do właściwego rejestru. Rejestr ten nosi nazwę rejestru przedstawicielstw i jest prowadzony przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki. Obowiązek ten nie dotyczy przedstawicielstw banków zagranicznych. Na takich samych zasadach jak banki zagraniczne są traktowane w tym zakresie instytucje kredytowe. Definicję banku oraz instytucji kredytowej formułuje ustawa z 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe. W celu wpisania ww. przedstawicielstwa konieczne jest złożenie stosownego wniosku, do którego należy dołączyć stosowne dokumenty, w szczególności zaświadczenie z właściwego państwa o zarejestrowaniu przedsiębiorcy zagranicznego. Sam wniosek musi zawierać podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy takie jak nazwę (firmę) czy też siedzibę przedsiębiorcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorca może prowadzić działalność w ramach przedstawicielstwa. Na dowód rejestracji przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie na tę okoliczność. W niektórych przypadkach właściwy organ może odmówić dokonania wpisu do rejestru przedstawicielstw zagranicznych, w szczególności gdy przedsiębiorca ten rażąca narusza prawo polskie. Przedsiębiorca zagraniczny jest również zobowiązany do zawiadomienia Ministra Właściwego do spraw Gospodarki. Termin na zgłoszenie w tym zakresie wynosi 14 dni. Termin ten rozpoczyna bieg w dniu zakończenia procesu likwidacji.

Jak możemy CI pomóc? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga również przedsiębiorcom zagranicznym, w zakresie dopełnienia formalności związanych z rejestracją oddziału lub przedstawicielstwa. Przedsiębiorcy zagraniczni często nie są zorientowani na temat polskich procedur dlatego pomoc w tym zakresie może być nieoceniona.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus