Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Prawo o notariacie

Zawód notariusza

Instytucja i zawód notariusza jest bardzo ważna z punktu widzenia obrotu prawnego. Zawód notariusza jest powołany do sporządzania aktów, którym strony chcą nadać formę notarialną lub czynności, dla których obligatoryjna jest forma aktu notarialnego oraz wykonywania innych czynności wymienionych w ustawie. Notariusze to wykwalifikowani prawicy wykonujący zawód zaufania publicznego podobnie jak adwokaci i radcy prawni, z tym zastrzeżeniem, że z oczywistych względów zawodowi zastępcy procesowi uwzględniają słuszne interesy strony, którą reprezentują, natomiast notariusz musi być osobą w pełni niezależną, nie działa bowiem w interesie jednej ze stron czynności notarialnej, ale w interesie społecznym.

Ustrój i funkcjonowanie notariatu 

Ustrój, funkcjonowania notariatu określa ustawa o notariacie. W poprzednim ustroju notariat był oddany w ręce państwowe, a notariusze byli zatrudnieni w Państwowych Biurach Notarialnych. Po zmianach notariat oddano w ręce prywatne zachowując zasadę, iż notariusz jest funkcjonariuszem publicznym. Prawo o notariacie  które aktualnie obowiązuje reguluje między innymi warunki jakie musi spełnić swoboda, żeby zostać powołana na to stanowisko. Standardowym modelem dojścia do zawodu jest aplikacja, istnieje również wiele pozaplikacyjnych metod dojścia do tego zawodu . W każdym wypadku jednak notariusz musi się honorować wyższym wykształceniem prawniczym, bowiem z tego obowiązku nie zwolnią go ani tytuły naukowe, ani odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Samorząd zawodowy notariuszy 

Ustawa reguluje też zasady funkcjonowania samorządu zawodowego notariuszy. Na szczeblu krajowym notariusze zrzeszeni są w Krajowej Izbie Notarialnej, natomiast na szczeblu lokalnym w Okręgowych Izbach Notarialnych. Samorząd zawodowy notariuszy zajmuje się w szczególności dbaniem o podnoszenie przez notariuszy kwalifikacji zawodowych w sposób systematyczny oraz odpowiada za sądownictwo dyscyplinarne notariuszy. Nadzór nad działalnością notariuszy sprawuje również Minister Sprawiedliwości.

Zastępstwo podczas czynności notarialnych

Rola zawodowego zastępcy procesowego jakim jest radca prawny lub adwokat w czynnościach dokonywanych przez notariusza jest istotna. Coraz bardziej popularne jest reprezentowanie stron czynności notarialnych przez prawników, którzy będą strzec ich interesów. Co prawda przy dokonaniu każdej z czynności notariusz informuje strony o jej skutkach jednak coraz częściej nawet sami notariusze kierują strony najpierw do kancelarii adwokackiej lub radcowskiej w tym celu aby strona korzystając z doradztwa prawnego sprecyzowała swoje oczekiwania co do treści aktu notarialnego. Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowskiej-Pączek ma swoje biura w Przeworsku, Jarosławiu, a także w mieście Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus