Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Praktyki zakładów ubezpieczeń

Zakłady ubezpieczeń

 W praktyce bardzo często się zdarza, że ubezpieczeni nie są zadowoleni z usług zakładu ubezpieczeń. Problemy w tym zakresie powstają głównie gdy dochodzi do zajścia zdażenia objętego ochroną ubezpieczeniową, lub objętego taką ochroną zdaniem ubezpieczonego. W przypadku gdy dojdzie do sporu w zakresie należnego odszkodowania właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd. Zakłady upieczeń zwykle odmawiają wypłaty odszkodowania w formie decyzji, od której służy odwołania rozpatrywane w ramach struktury wewnętrznej ubezpieczyciela. Bardzo często w imieniu ubezpieczyciela działa adwokata, radca prawny lub prawnik bez uprawnień korporacyjnych.

Dobrowolna zapłata odszkodowania 

  W przypadku gdy poszkodowany chce uzyskać odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń w pierwszej kolejności powinien zgłosić szkodę i umożliwić ubezpieczycielowi i umożliwić ocenę jej charakteru i wartości. Wówczas ubezpieczony może wezwać ubezpieczyciela do zapłaty. Kierowanie sprawy do Sądu bez uprzedniego wezwania wierzyciela do zapłaty jest oczywiście możliwe, jednak w niektórych sytuacjach może narazić ubezpieczonego na to, że zostanie obciążony obowiązkiem zwrotu kosztów procesu pomimo uwzględnienia powództwa. Zakłady ubezpieczeń bardzo często uchylają się od uznania zasadności roszczenia odszkodowawczego. Jest to zrozumiałe, gdyż te podmioty gospodarcze mają na celu przede wszystkim realizację własnego interesu gospodarczego. Również w tym kierunku projektowane są umowy ubezpieczeniowe. W umowach tych najczęściej dąży się do maksymalnego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej zwłaszcza za zdarzenia, które zachodzą bardzo często. Dodatkowo w umowach tego rodzaju zazwyczaj formułowanych jest wiele określeń nieostrych, których wykładnia wymaga przeprowadzenia procesu interpretacyjnego. Dla przykładu takim pojęcie nieostrym jest przyjęcie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wywołane nagłym zdarzeniem. Określenie to może obejmować różny zakres desygnatów w zależności od przyjętej interpretacji. Z uwagi na ten fakt w sprawach ubezpieczeniowych bardzo ważna jest znajomość orzecznictwa, i to nie tylko Sądu Najwyższego, ale także Sądów niższych szczebli w okręgu w którym rozpoznawana jest sprawa. Bardzo dużo zależy również od osobistego przekonania danego sędziego, gdyż w zakresie ustalenia sposobu wyceny szkody czy interpretacji pojęć istnych z punktu widzenia ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej sędziowie również korzystają ze swobodnej oceny dowodów.

Kontakt z Kancelarią

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółowych informacji dotyczących postępowań spornych z tego zakresu zaparzamy do konsultacji.  

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus