Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Postępowanie pojednawcze w sprawach pracowniczych

Ugoda w sprawie pracowniczej 

W zakresie stosunków pracy często dochodzi do powstawania sporów pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Są to szczególnego rodzaju spory, bowiem jedna z ich stron, tj. pracownik najczęściej znajduje się na znacznie słabszej pozycji, ze względu na przewagę ekonomiczną drugiej strony. W celu polubownego załatwienia sporów wynikających ze stosunku pracy możliwe jest powołanie komisji pojednawczej. Regulację dotyczące ww. komisji zawiera kodeks pracy. Komisje te są powoływane są co do zasady przez pracodawcę. Pracodawca nie posiada jednak w tym zakresie dowolności bowiem jest zobowiązany do tego, aby uzyskać pozytywną opinię pracowników co do powołania komisji pojednawczej. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, gdy w danym zakładzie pracy działa organizacja związkowa, bowiem wówczas to ta organizacja wspólnie z pracodawcą powołuje komisję pojednawczą. W taki sam sposób jak powołuje się komisję pojednawczą określa się jej zasady działania, tj. zasady i tryb powoływania komisji, czas trwania kadencji oraz liczbę członków komisji.

Kto może być członkiem Komisji pojednawczej? 

Nie każdy może być członkiem komisji pojednawczej. Ograniczenia w tym zakresie mają za zadanie zapewnić, aby komisja pojednawcza działała w sposób jak możliwie bezstronny. Z uwagi na ten fakt członkiem komisji pojednawczej nie może być w szczególności radca prawny zakładu pracy lub pracodawcy, ani też osoba zarządzająca zakładem pracy w imieniu pracodawcy (główny kierownik zakładu). Głównym i podstawowym celem komisji pojednawczej jest zawarcie przez pracownika oraz pracodawcę ugody, tak aby nie było potrzeby kierowania zawisłego sporu do rozstrzygnięcia go przez Sąd co wiąże się dodatkowymi kosztami zarówno dla pracodawcy (opłata sądowa i koszt wynagrodzenia prawnika) oraz pracownika (koszt wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego).

Struktura Komisji pojednawczej 

Na czele komisji pojednawczej stoi przewodniczący. Do pomocy ww. organ ma do dyspozycji zastępców. Organy komisji pojednawczej wybierane są przez członków komisji. Funkcję ww. organu komisji może pełnić wyłącznie jej członek. Niestety powoływanie komisji pojednawczych, zwłaszcza w małych zakładach pracy jest rzadkością co należy ocenić negatywnie, gdyż omówiona powyżej instytucja stanowi czynnik, które w wielu sprawach mógłby prowadzić do zawarcia ugody akceptowanej przez obie ze stron stosunku pracy.

Skutki niezawarcia ugody 

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody przed komisją pojednawczą sprawa może trafić na wokandę Sądu Pracy. W sytuacjach określonych w kodeksie pracy komisja pojednawcza sama przekazuje sprawę do Sądu. W takim przypadku można zgłosić się do Kancelarii w Rzeszowie, Przeworsku lub Jarosławiu, aby uzyskać stosowną poradę prawną lub podpisać pełnomocnictwo dla radcy prawnego.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus