Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

Uklady zbiorowe pracy

Układy zbiorowe pracy to wewnętrzne źródła prawa pracy, które obowiązuje określone kategorię pracowników. Dokumenty te są wyrazem i wynikiem podejmowanego dialogu społecznego. Tego rodzaju umowy powinny być negocjowane. Rokowania pozwalają na sprecyzowanie żądań każdej ze stron oraz odnalezienie rozwiązania, które będzie do zaakceptowania przez wszystkich partnerów. Układy te nie mogą być mniej korzystne dla pracowników, którzy im podlegają, aniżeli postanowienia powszechnie obowiązującego prawa pracy, czy umowy o pracę. Dlatego właśnie zawieranie układów zbiorowych pracy jest co do zasady korzystne dla pracowników danej firmy. Układy zbiorowe pracy zakładane są w imieniu pracowników zbiorowo. W tym przypadku pracownicy reprezentowani są przez organizację związkowe. W przypadku ponadzakładowych układów zbiorowych właściwym są ponadzakładowe organizację związkowe, czyli takie które zrzeszają pracowników z różnych zakładów pracy. Do organizacji takich należą zarówno ogólnopolskie organizacje zawodowe jak i federacje oraz konfederacje zakładowych organizacji związkowych. Przykładem ogólnopolskiej organizacji związkowej jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jeżeli chodzi natomiast o pracodawców to w takiej sytuacji są oni reprezentowani przez
organizację pracodawców, w której są zrzeszeni. Przykładem takiej organizacji
jest „Lewiatan”.

Reorezentatywna organizacja związkowa

Ponadzakładowa organizacja związkowa może posiadać przymiot reprezentatywności w rozumieniu kodeksu pracy. W takim przypadku organizacji takiej przysługują szczególne uprawnienia. Żeby został przyznany takie status organizacja ta musi spełnić określone przesłanki. Przesłanki te są określone w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Jeżeli organizacja nie spełnia tych warunków istnieje możliwość przyznania statusu reprezentatywności na podstawie tego, że organizacja zrzesza co najmniej 10 procent ogółu pracowników objętych działaniami statutu. Nie dotyczy to przypadków gdy liczba zrzeszonych pracownikowi jest niższa niż dziesięć tysięcy. Co oczywiste reprezentatywna ponadzakładową organizacją związkową jest również organizacja zrzeszająca największa liczbę pracowników w danym zakładzie pracy. W sposób formalny reprezentatywność ponadzakładowej organizacji związkowej stwierdza w postępowaniu nieprocesowym w terminie trzydziestu dni Sąd Okręgowy w Warszawie. Dokumentację związana z założeniem ponadzakładowej organizacji związkowej może sporządzić również adwokat lub radca prawny. Najczęściej organizacja taka korzysta ze stałej obsługi prawnej.

Nasza pomoc

Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. W celu odbycia konsultacji z zakresu problemów wynikających ze zbiorowego prawa pracy zapraszamy do umówienia spotkania.  

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus