Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Podstawowe zasady prawa wyborczego

Wybory bezpośrednie jako element demokracji 

W demokratycznym państwa prawa większość organów stanowiących wyłania się w drodze wyborów bezpośrednich dokonywanych przez obywateli, którym przysługują czynne prawa wyborcze. Prawa wyborcze dzielą się na czynne i bierne. Bierne prawa wyborcze stwarzają możliwość kandydowania na urzędu, natomiast czynne możliwość głosowania w wyborach, które je wyłaniają. W wyborach powszechnych wyłaniamy takiego organy państwa jak Sejm, Senat, a także Prezydenta RP, a także do Parlamentu Unii Europejskiej. Z uwagi na ten fakt organy te cieszą się największym zaufaniem bowiem ich skład jest wyrazem woli suwerena (narodu). Wybory powszechne służą również wybieraniu organów stanowiących Gminy (Rady Gminy), Powiatu (Rada Powiatu), Województwa (Sejmik Województwa), a także niektórych organów wykonawczych, tj. Wójta (w większym miejscowościach odpowiednio Burmistrza lub Prezydenta miasta).

Istota podstawowych zasad wyborczych 

Podstawową zasadą wyborów jest zasada równości. Oznacza to, że każdemu z wyborców przysługuje tylko i wyłącznie jeden głos, nie można zatem głosować dwukrotnie lub jeszcze większą ilość razy.  Drugim elementem tej zasady jest to, że każdy głos niezależnie przez kogo został podany ma taką samą wartość. W polskim prawie głosowanie w wyborach nie jest obowiązkiem, lecz tylko uprawnieniem. Nie dotyczy to sfery obowiązków pozaprawnym, nie budzi bowiem wątpliwości, że obywatelskie sumienie podpowiada, aby zagłosować. W celu umożliwienia obywatela realizacji tego obowiązku wybory odbywają się zawsze w dniu wolnym od pracy.

Organizacja wyborów 

Co do zasady wybory trwają tyko jeden dzień, przepisy prawa pozwalają jednak na zarządzenie wyborów trwających dwa dni. Obywatel nie zostanie zatem pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialność, w przypadku gdy nie weźmie udziału w wyborach. Samo głosowanie ma natomiast charakter tajny, na kartach wyborczych nie znajduje się bowiem nazwisko wyborcy. Co prawda każdy wyborca, który chce zagłosować w lokalu wyborczym musi własnoręcznym (w niektórych przypadkach pełnomocnik) podpisem potwierdzić odbiór karty do głosowania, jednak nie jest to równoznaczne z ujawnieniem na kogo zagłosuje. W doktrynie istnieje spór co do tego czy zachowanie tajności przy akcie wyboru jest obowiązkiem, czy uprawnieniem wyborcy.  Nad przebiegiem wyborów czuwa Państwowa Komisja Wyborcza. W przypadku gdy dostrzeżemy nieprawidłowości przebiegu wyborów w zależności od rodzaju naruszeń możemy złożyć skargę wyborczą lub protest wyborczy. Dokument taki może sporządzić również adwokat lub radca prawny. W celu uzyskania informacji na temat prawa wyborczego w szerszym zakresie należy skontaktować się z Prawnikiem. Kancelaria Radcy Prawnego znajduje się w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie. 

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus