Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Podatek od spadków i darowizn

Regulacje dotyczące podatku od spadków i darowizn 

Kwestie dotyczące podatku od spadków i darowizn reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Podatnikiem spadku od darowizny jest obdarowany, czyli osoba która otrzymała darowiznę. Jednak nie od każdej darowizny powstaje obowiązek opłacenia podatku. Ustawodawca przewidział bowiem kwoty wolne od opodatkowania z tego tytułu co oznacza, że do pewnej kwoty darowizna jest zwolniona z opodatkowania. Na potrzeby ustalenia tej kwoty sumuje się darowizny od określonego darczyńcy dokonane w ciągu 5 lat. W przypadku natomiast osób najbliższych zaliczonych na potrzeby powyższego podatku do I grupy podatkowej obowiązek podatkowy może w ogóle nie powstać bez względu na wartość przedmiotu darowizny. W takim przypadku warunkiem jest jednak zgłoszenie przez obdarowanego zaliczonego do I grupy podatkowej faktu otrzymania darowizny do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy. Termin ten liczony jest od dnia dokonania darowizny. Nie zachowanie powyższego terminu będzie skutkować obowiązkiem naliczenia i zapłaty podatku z tytułu wyżej wymienionej czynności cywilnoprawnej. Z uwagi na ten fakt w interesie podatnika jest, aby termin ten nie został przekroczony.

Opodatkowanie spadków

Podobnie kształtuje się sytuacja w przypadku podatku od spadków. Podatnikiem tego podatku jest spadkobierca. Również nabycie spadku powoduje obowiązek zapłaty podatku. Zwolnione od opodatkowania są spadki nabyte od osób najbliższych, czyli zaliczonych do 1 grupy podatkowej. Warunkiem w tym przypadku jest zgłoszenie nabycia spadku do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy. Termin ten liczony jest od dnia uprawomocnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku procedury sądowej lub od dnia wydania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia w sytuacji gdy nabycie spadku jest stwierdzone takim dokumentem. Warto pamiętać, że nabycie spadku nie jest równoznaczne z działem spadku (podziałem spadku pomiędzy spadkobierców) o czym często ludzie nie zajmujący się prawem na co dzień zapominają.  W przeciwnym przypadku nabycie spadku podlega opodatkowaniu. Osoby nie zaliczone do I grupy podatkowej również mogą być zwolnione z obowiązku opodatkowania wówczas gdy wartość nabytej części spadku nie przekracza kwoty wolnej określonej odrębnie dla każdej grupy podatkowej.

Konsultacja z zawodowym prawnikiem

Jeżeli masz wątpliwości w zakresie obowiązku podatkowego wynikającego z nabycia darowizny lub udziału w spadku skonsultuj się z adwokatem i radcą prawnym który udzieli Ci wyczerpującej porady prawnej. Zagadnieniami dotyczącymi podatku od spadków oraz darowizn zajmują się również doradcy podatkowi, którzy podobnie jak zawodowi prawnicy mogą reprezentować strony w Sądzie w sprawach podatkowych.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus