Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Odpowiedzialność z tytułu nienależytej opieki

Pomoc dla osób chorych psychicznie  

Niektóre osoby ze względu na stan emocjonalny lub psychiczny nie są w stanie samodzielnie funkcjonować gdyż stanowią zagrożenie dla samych siebie. Dotyczy to zwłaszcza osób, które cierpią na długotrwała i głęboką depresję. Osoby takie bardzo często próbują się targnąć na własne życie. Aby zapobiec najgorszemu osoby takie powinny pozostawać pod stałą opieką i nadzorem. Jeżeli nie ma możliwości zapewniania takich warunków w domu osoby takie umieszczone są w zamkniętym zakładzie opieki psychiatrycznej. Zakład taki znajduje się miedzy innymi w Jarosławiu.

Umieszczenie osoby fizycznej w placówce zamkniętej

W przepadku umieszczenia danej osoby w ww. placówce odpowiada ona nie tylko za szkodę wynikająca z działania, ale także zaniechanie. Dla przykładu jeżeli pacjent, który zgodnie z zasadami wynikającymi z wiedzy medycznej powinien znajdować się pod nadzorem personelu pod takim nadzorem nie znajduje w skutek czego np. targnie się na własne życie to szpital będzie odpowiedzialny odszkodowawczo wobec pacjenta jeżeli przeżyje on próbę samobójczą, a jeżeli próba ta niestety okaże się skuteczna wobec jego rodziny.

Dochodzenie roszczeń przed Sądem

W przypadku targnięcia się na własne życie osoby chorej psychicznie lub cierpiącej na zaburzenia psychiczne istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania zarówno w postępowaniu karnym w tak zwanej procedurze adhezyjnej lub w odrębnej sprawie cywilnej. Odpowiedzialność karna ma jednak indywidualny charakter i jest znacznie bardziej rygorystyczna pod względem możliwość udowodnienia zarzucanego czynu, niż w przypadku odpowiedzialności cywilnej. Nie każdy delikt prawa cywilnego musi być bowiem przestępstwem.

Samobójstwo bliskiej osoby

Samobójstwo najbliżej osoby jest przykrym zdarzeniem, dlatego naturalnym jest, ze osoby które spotkało takie najczęściej nie mają ochoty, aby wspominać to wydarzenie. Należy jednak dochodzić roszczeń odszkodowawczych w związku z faktem, że placówka medyczna która jest za to odpowiedzialna powinna ponieść negatywne konsekwencje z tego tytułu. Osoba poszkodowana, np. członek rodziny może starać sie w kim przypadku o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w skutek utraty bliskiej osoby, a jeżeli osoba zmarła dostarczała jej środków utrzymania również odszkodowania w formie renty na okres, w którym osoba taka żyłaby jeżeli nie doszłoby do przedmiotowego, przykrego zdarzenia.

Pomoc naszej Kancelarii dla poszkodowanych

Nasza Kancelaria podchodzi do Klientów, których spotkało przykre zdarzenie z największą delikatności i taktem. Jest tak z uwagi na okoliczność, iż zdajemy sobie sprawie ze żadne pieniądze nie wynagrodzą stracie osoby najbliższej. Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus