Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Odpowiedzialność karnoskarbowa

Odpowiedzialność karna w prawie skarbowym

 Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnoskarbowej określa kodeks karny skarbowy. Jest to akt prawny, w którym znajdziemy wiele podobieństw do kodeksu karnego, jednak jego regulację posiadają także swoją własną specyfikę. W przypadku uszczuplenia należności podatkowych oprócz obowiązku zapłaty należnego podatku w raz z odsetkami w niektórych przypadkach osoba, która dopuściła się naruszenia musi liczyć się z możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności  o charakterze karnoskarbowym. Jest to odpowiedzialność wyjątkowo dolegliwa, gdyż w tym przypadku istnieje nawet możliwość zastosowania kary pozbawienia wolności.

Kodeks karny-skarbowy

  Kodeks karny skarbowy reguluje zasady ponoszenia odpowiedzialności zarówno w zakresie przestępstw jak i wykroczeń skarbowych. Podstawową zasadą rozróżniającą te dwie kategorie czynów zabronionych jest wysokość uszczuplenia należności podatkowej. Limit dla wykroczenia skarbowego stanowi kwota pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Jest to jednak zasada, od której istnieją wyjątki przejawiające się w tym, że dany czyn może być potraktowany jako przestępstwo skarbowe bez względu na wartość uszczuplenia. W celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej nie jest jednak wystarczającym wykazanie uszczuplenia podatkowego. Może dojść do sytuacji, że do ww. uszczuplenia doszło jednak nie zostało popełnione przestępstwo, ani wykroczenie skarbowe. W takim jednak przypadku nie zwalnia to osoby odpowiedzialnej z obowiązku uszczuplenia zaległych należności podatkowych. W celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej podobnie jak w przypadku odpowiedzialności karnej należy udowodnić sprawcy, że popełniony przez niego czyn był zawiniony. Wina ma charakter ściśle indywidualny. Koniecznym jest także ustalenie czy sprawca działał umyślnie. W sytuacji gdy umyślność należy do elementów konstrukcji czynu zabronionego nie ma możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy jeżeli działał on nieumyślnie, czyli nie miał zamiaru popełnienia czynu zabronionego, a nawet się na niego nie godził.

Postępowanie przed Sądem 

  Postępowanie w sprawach karnoskarbowych jest prowadzone w zakresie nie uregulowanym na podstawie kodeksu postępowania karnego. Oczywiście istnieją pewne odrębności w sprawach tego rodzaju. Podobnie do postępowania wykonawczego dotyczącego kar nałożonych za przestępstwa karnoskarbowe stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu karnego wykonawczego. Opisy poszczególnych znamion przestępstw lub wykroczeń karnoskarbowych znajdują się zarówno w ww. kodeksie jak i ustawach podatkowych.

Nasza pomoc

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się w pewnym zakresie również prawem podatkowym. Współpracujemy także z prawnikami, którzy specjalizują się  ściśle w tej dziedzinie prawa. Zapraszamy do konsultacji.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus