Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Obowiązki lekarza

Z czego wynikają podtekstowe obowiązki lekarza?  

 Podstawowe obowiązku ciążące na lekarzach są sformułowane w art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty. Przepis ten stanowi dyrektywę tego jak lekarz powinien wykonywać swoje obowiązki w toku świadczenia usług medycznych. Dyrektywy te mają charakter kumulatywny, z czego wynika, że niezastosowanie choćby jednej z nich może wiązać się dla lekarza z odpowiedzialnością zarówno na gruncie cywilnym, dyscyplinarnym, a w niektórych przypadkach także karnym. Norma ta ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu tego, czy w danym, konkretnym przypadku lekarz naruszył swoje obowiązki. Jednocześnie dyrektywy te mają charakter stricte ocenny, dlatego określenie ich zakresu będzie należeć w przypadku postania sporu do Sądu, który weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy mające znaczenie dla rozstrzygnięcia.

Najważniejsze obowiązki lekarza

  Pierwszą dyrektywą wymienioną w omawianym przepisie jest obowiązek lekarza udzielania pomocy medycznej w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy medycznej. Z dyrektywy tej wynika w sposób bezpośredni obowiązek lekarza poszerzania swojej wiedzy teoretycznej. Medycyna jest dziadziną wiedzy, która podlega ciągłemu i dynamicznemu rozwojowi. Dlatego też lekarz powinien kształcić się w sposób ustawiczny. W tym zakresie pomocy lekarzom udzielają wyspecjalizowane podmioty, takie jak stowarzyszenia wydające specjalistyczną prasę medyczną. Większość publikacji z tego zakresu wydawanych jest w języku angielskim, dlatego znajomość tego języka jest kluczowa przy wykonywaniu obowiązków lekarza.

Inne obowiązki lekarza 

  Kolejno ustawa wymienia dyrektywę nakazującą korzystanie przez lekarza z wszelkich dostępnych środków i metod przy świadczeniu usług medycznych. Świadczenie usług medycznych jest w tym przypadku rozumiane zarówno jako zapobieganie chorobom, jak i ich rozpoznawanie oraz leczenie. Oznacza to, że lekarz nie może ograniczać się w tym zakresie np. do metod, które chociaż skuteczniejsze są bardziej czasochłonne we wdrożeniu lub wiążę się z poniesieniem większych kosztów przez placówkę medyczną. Oczywistym jest także, że lekarz ma obowiązek wykonywania swojej pracy z należytą starannością. Staranność ta jest oceniana z perspektyw zawodowego charakteru wykonywanych czynności. Natomiast zasady etyki zawodowej są sformułowane w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Naruszenie tych zasad stanowi dodatkowo występek dyscyplinarny. W postępowaniu tym lekarz może być reprezentowany również przez adwokata lub radcę prawnego.

Kontakt z Nami

  Nasza Kancelaria posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli chcesz otrzymać poradę prawną z zakresu prawa medycznego serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus