Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Oświadczenie o stanie rodzinnym

Kiedy oświadczenie jest potrzebne? 

  Osoba ubiegająca się o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest zobligowana do wypełnienia oświadczenia o stanie rodzinnym, dochodach, majątku oraz źródłach utrzymania. Oświadczenie takie jest składane na urzędowym formularzu. Wzór tego oświadczenia znajduje się, w szczególności na stronach internetowych sądów oraz ministerstwa sprawiedliwości. Formularz w wersji elektronicznej można wydrukować i wypełnić pismem ręcznym. Można także uzupełnić formularz pismem maszynowym lub komputerowym i opatrzyć własnoręcznym podpisem po wydrukowaniu. Formularz ten jest kolorowy, jednak można bo wydrukować w wersji czarno-białej. W wersji papierowej formularz ten można odebrać w dowolnym sądzie powszechnym nieodpłatnie.

Jak wypełnić formularz? 

  Przed wypełnieniem formularza warto zapoznać się z instrukcją, która znajduje się na jego początku oraz obok poszczególnych pól. W przypadku błędnego wypełnia formularza zostanie on bowiem zwrócony z wezwaniem do uzupełnienia w terminie siedmiu dni. Formularz o stanie rodziny, majątku, itd. zawiera pouczenie, że składane jest oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. W związku z tym faktem należy pamiętać, ze w formularzu podajemy wyłącznie prawdziwe dane. Jeżeli wnioskodawca nie jest pewny jakieś okoliczności powinien to zaznaczyć. W formularzu wnioskodawca ujawnia swój stan rodzinny podając osoby prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe. Dodatkowo podawane jest wynagrodzenie i inne dochody uzyskiwane przez wnioskodawcę oraz osoby prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe. Za osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe należy uznać w uproszczeniu osoby, które dysponują wspólnym zasobem pieniężnym na utrzymanie mieszkania oraz przygotowywanie posiłków. Taką osobą najczęściej są małżonkowie. Wnioskodawca musi także wskazać wysokości ponoszonych wydatków. Standardowo należy wskazać, koszty jedzenia, środków czystości i higieny osobistej, zakupu ubrań, koszty wynajmu oraz utrzymania mieszkania, kie jak czynsz i opłaty za media. Należy również podąć inne wydatki takie jak koszt zakupu lekarstw. Nie ma obowiązku dołączania do ww. oświadczenia dokumentów potwierdzających wskazane w nim okoliczności jednak jest taka możliwość co z pewnością uwiarygodni treść oświadczenia. Wnioskodawca może podać też inne okoliczności, które uzna za istotne. Oświadczenie to musi zostać podpisane osobiście, nawet jeżeli stronę reprezentuje pełnomocnik.

Jak możemy Ci pomóc?

  Wypełnienie oświadczenia o stanie rodzinnym na potrzeby wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych wbrew pozorom bywa skomplikowane. Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie służy pomocą również w tym zakresie.  

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus