Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Nowacja

Czym jest nowacja?

Nowacja to jeden sposobów wygaśnięcia długu. Instytucja znana jest jeszcze z prawa starożytnego Rzymu, z którego zaczerpnięta jest jej nazwa. Jak sama nazwa mówi nowacja długu polega na jego odnowieniu co rozumiane jest jako zastąpienie jednego zobowiązania innym zobowiązaniem. Może to polegać na tym, że świadczenie nie ulega zmianie jednak będzie ono przysługiwać jednak na innej podstawie prawnej, lub to właśnie przedmiot świadczenia ulega zmianie. Dla przykładu jeżeli dłużnik wyrządził szkodę wierzyciel zgadza się na umorzenie zobowiązania z tego tytułu w zamian za zobowiązanie się dłużnika do sprzedaży domu po obniżonej cenie. W takim przypadku zmianie ulega podstawa prawna świadczenia. Na początku stanowi ją delikt, a potem umowa. Natomiast zmiana przedmiotu świadczenia może polegać np. na zobowiązaniu się do dostarczenia węgla w zamian za umorzenie obowiązku zapłaty kwoty pieniężnej.  

Spór co do zakresu nowacji

W praktyce bardzo często dochodzi do sporów co do tego czy strony rzeczywiście zawarły umowę nowacji i czy później zaciągnięte zobowiązanie zastąpiło poprzednie. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że zamiar ten powinien być w sposób wystarczająco uzewnętrzniony. Takiego zamiaru nie można natomiast domniemywać. W związku z tym faktem dłużnik dokonujący nowacji powinien uzyskać jednoznaczne oświadczenie wierzyciela o woli nowacji. Oczywiście jeżeli zamiar nowacji będzie w sposób niewątpliwy wynikał z okoliczności sprawy czynność taka będzie skuteczna. Nie mniej jednak warto dysponować odpowiednim materiałem dowodowym co ułatwi sprawę w przypadku powstania sporu sądowego. Warto bowiem pamiętać, że to na dłużnik co do zasady ciąży ciężar wykazania, że doszło do nowacji, a nie zaciągnięcia nowego w pełni niezależnego zobowiązania. Wynika to bezpośrednio z treści przepisów kodeksu cywilnego.

Co może być przedmiotem nowacji?

Przedmiotem nowacji może być co do zasady każde zobowiązanie bez względu na jego charakter lub wymagalność. Istnieje też możliwość zawarcia umowy nowacyjnej z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Nie mniej jednak w niektórych sytuacjach przepisy szczególne wyłączają możliwość zawarcia umowy nowacji. Nowacja powinna być dokonana w formie właściwej do dla zobowiązania pierwotnego. Umowę taką może sporządzić adwokat, radca prawny, a w niektórych przypadkach konieczny jest udział notariusza (w przypadku gdy wymagana jest forma aktu notarialnego).

Pomoc Prawnika

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sporze dotyczącym nowacji zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Pomoc prawnika może uchronić Cię przed wyjątkowo ciężkimi skutkami zaniedbań procesowych. 

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus