Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Nieprawidłowe doręczenie

Nieaktualny adres pozwanego   

Często zdarzają się sytuację, że powód celowo bądź nieświadomie podaje błędny adres pozwanego. Jeżeli powód jest świadomy, że podaje nieaktualny adres przeciwnika procesowego musi liczyć się z możliwością nałożenia grzywny. Najczęściej jednak jest to spowodowane niewiedzą wobec braku istnienia skutecznie egzekwowanego obowiązku meldunkowego i oddzielenia instytucji meldunku od instytucji zamieszkania.

Awizowanie korespondencji sądowej   

W przypadku gdy powód podał błędny adres i nie odebraliśmy korespondencji z Sądu zostaje ona dwukrotnie awizowana, a następnie dołączana do akt sprawy ze skutkiem doręczenia. W takich przypadkach Sąd zwykle wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. Jeżeli natomiast nie są spełnione przesłanki tych postępowań Sąd wydaje wyrok zaoczny, w którym uznaje twierdzenia powoda za prawdziwe, co jest wyjątkowo niekorzystne dla strony pozwanej.

Pozbawienie pozwanego możliwości obrony 

W takiej sytuacji pozwany nie jest pozbawiony możliwości obrony. Wynika to z faktu, że aby się uprawomocnić nakaz zapłaty musi zostać właściwie doręczony, musi też upłynąć pewien okres, w którym pozwany może wnieść środek zaskarżenia. Podobnie jest z wyrokiem zaocznym, od którego przysługuje sprzeciw. Wbrew twierdzeniom niektórych osób nie jest wówczas zasadne złożenie skargi o wznowienie postępowania z przyczyn jego  nieważności służy ona bowiem na rozstrzygnięcia prawomocne, zaś niewłaściwy doręczony nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny takiego przymiotu nie posiadają. Nie jest również zasadny wniosek o przywrócenie terminu, bowiem jest on przedwczesny. Termin do złożenia środka zaskarżenia od nakazu zapłaty, czy wyroku zaocznego biegnie bowiem od doręczenia tych dokumentów.

Jak udowodnić, że podany adres pozwanego jest nieaktualny? 

Aby udowodnić, że powód wskazał błędny adres pozwany powinien powołać dowody na okoliczności, że w okresie gdy toczyło się postępowanie nie zamieszkiwał pod tym adresem. Dowodami mogą być w szczególności zaświadczenia z rejestru PESEL, czy też rejestru mieszkańców. Natomiast w przypadku gdy pozwany jest osobą prawną musi wykazać, że powód wskazał w sposób błędny jego adres siedziby, czego dowodem mogą być zaświadczenia z KRS. Wobec zmiany przepisów dotyczących indywidualnych przedsiębiorców dowodem takim może być również zaświadczenie z CEIDG (w poprzednim stanie prawnym brak było jednolitego orzecznictwa w tym zakresie.). Sąd na podstawie art. 359 k. p. c. w takich sytuacjach powinien stwierdzić w takich przypadkach z urzędu, iż dany wyrok jest nieprawomocny i również na podstawie tego przepisu uchylić z urzędu klauzule wykonalności, w którą zaopatrzone jest takie rozstrzygnięcie.

Kontakt z Nami 

Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata lub radcy prawnego w sprawie omówionej w niniejszym artykule zapraszamy do Kancelarii Radcy Prawnego w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus