Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Mienie zabużańskie

Zmiany polityczne po II Wojnie Światowej 

Po drugiej wojnie światowej uległy zmianie granicy Polski. Terytorium naszego kraju przesunęło się na zachód. Otrzymaliśmy tereny należące niegdyś do Niemiec, kosztem terytorium dzisiejszej Ukrainy. Zmianie granic towarzyszyły przesiedlenia. Między innymi Polacy mieszkający na terytorium dzisiejszej Ukrainy. Przesiedlenia były dokonywane zwykle strachu i ferworze zawieruchy wojennej. Z uwagi na ten fakt opisy pozostawionego mienia były nierzetelne, niedokładne. Na tych terenach Polacy byli zwykle właścicielami większych nieruchomości rolnych, gdy tymczasem przesiedleni w głąb Polski otrzymywali bardzo małe, nieatrakcyjne gospodarstwa.

System rekompensat państwowych 

Przepisy wydane po 1989 roku przewidywały jednak system rekompensat. Na początku organem właściwym w tym zakresie był Starosta, a rekompensata wynosiła 100 % różnicy w wartości mienia pozostawionego oraz mienia otrzymanego. Później przepisy się zmieniły, właściwy tych sprawach stał się Wojewoda, który mógł przyznać tylko 15 % wartości należnej rekompensaty. Potem kwota ta została podwyższona do 20 %. Znakomita większość spraw prowadzonych na podstawie ustawy o rekompensacie za mienie pozostawione poza granicami państwa uległa zakończeniu, z uwagi na fakt, że ostateczny termin składania wniosków upłynął w 2008 r. Nie mniej jednak z uwagi na zawieszenie postępowań związane z ustaleniem kręgu spadkobierców uprawnionych czy po prostu przewlekłością działania organów trwa nadal.

Przebieg postępowania o uzyskanie rekompensaty 

Postępowanie o rekompensatę wszczynane było na wniosek samym wysiedlonych lub ich spadkobierców. Organem właściwym, o czym wspominał był Wojewoda. W pierwszej kolejności Wojewoda oceniał zasadność roszczenia co do zasady wydając postanowienie jeżeli uznał istotę zasadności roszczenia. W postanowieniu tym ustalał stan faktyczny, który stanowił podstawę do sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość pozostawionych i otrzymanych nieruchomości. Operaty szacunkowe musieli sporządzić sami Wnioskodawcy (rzeczoznawcy majątkowi na ich zlecenie), podlegały one jednak weryfikacji Wojewody. W przypadku gdy operat szacunkowy został zatwierdzony przez Wojewodę i zostały spełnione pozostałe przesłanki wydawana była decyzja, w której ustalano wysokość rekompensaty. W przypadku gdy strona nie zgadzała się z treścią decyzji miała prawo do zaskarżenia jej do Ministra Skarbu w terminie 14 dni, a decyzje organu II instancji do WSA w terminie 30 dni. Terminy te oczywiście liczą się od dnia doręczenia decyzji. W tym zakresie pomocy udzielić może prawnik, w szczególności adwokat lub radca prawny.

Kontakt z Kancelarią 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie rekompensaty za mienie zabużańskie zapraszam do kontaktu. Jest to materia dość szczególna, jednak sprawy związane z odszkodowaniami od skarbu państwa leżą w szczególnym kręgu zainteresowaniu naszej Kancelarii. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus