Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Kary przewidziane w kodeksie karnym

Katalog kar w polskim systemie prawa karnego 

W polskim prawie karnym wymieniono enumeratywnie kary, które Sąd może wymierzyć za popełnione przestępstwa. Katalog ten ma charakter zamknięty, nie ma zatem możliwości aby organ orzekający w postępowaniu karnym wymierzył karę w nim nie przewidzianą, np. chłostę czy karę mutulacyjna (stosowana w średniowieczu kara polegająca na pozbawieniu określonej części ciała.). Katalog ten nie przewiduje kar cielesnych oraz kary śmierci co jest przejawem humanitaryzmu aktualnie obowiązującego prawa karnego.

Kara grzywny 

Najłagodniejszą kara przewidzianą przez ustawodawcę jest grzywna. Kara ta jest stosowana za przestępstwa cechujące się mniejszą szkodliwością społeczną, np. znieważenie, pomówienie. Wysokość tej kary ustala się w liczbie stawek dziennych sprawcy. Konkretna kwota do zapłaty stanowi zatem iloczyn wymierzonych stawek dziennych oraz wysokości stawki dziennej, którą ustala się na kwotę od 10 zł do 2 000 zł. Natomiast liczba stawek nie może być niższa niż 10, ani wyższa niż 540. Grzywnę w niektórych sytuacjach można orzec kumulatywnie w raz z karą pozbawienia wolności.

Kara ograniczenia wolności 

Kara ograniczenia wolności polega przede wszystkim na tym, że skazany jest zobowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. W przypadku natomiast gdy jest osobą zatrudnioną zamiast ww. pracy potracą mu się cześć wynagrodzenia (od 10 do 25 %). Kara ta nie może być dłuższa niż dwa lata, natomiast jej najniższy wymiar wynosi zaledwie jeden miesiąc. Dodatkowo w okresie odbywania tej kary skazany nie ma prawa do zmieniania miejsca stałego pobytu, chyba, że na zmianę taką wyrazi zgodę Sąd. Skazany musi również zgodnie z kodeksem karnym udzielać właściwy organom informacji dotyczących przebiegu kary. Sąd może nałożyć na skazanego, któremu wymierzył karę ograniczenia wolności także inne obowiązki przewidziane w prawie karnym.

Kara pobawienia wolności 

Kara pozbawienia wolności jest najsurowszą z wymierzanych kar. Istnieje oczywiście możliwość jej zawieszenia, ale nie w każdym przypadku. Kara ta może trwać od miesiąca do 15 lat, nie istnieje zatem możliwość wymierzenia kary 20 lat pozbawienia wolności. Szczególnymi odmianami kary pozbawienia wolności (stanowiącymi pod względem formalnym odrębny rodzaje kar) jest kara 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności. Kary te są wymierzane za najcięższe przestępstwa. Kar tych nie można zawiesić. W Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie można uzyskać niezbędne informacje oraz podpisać pełnomocnictwo dla obrońcy reprezentującego oskarżonego w postępowaniu karnym. Pomoc adwokata lub radcy prawnego obejmuje również postępowanie po orzeczeniu kary i rozpoczęciu jej wykonywania w ramach postępowania karnego wykonawczego.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus