Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Jurysdykcja krajowa w sprawach rozwodowych

Zawarcie małżeństwa na terenie innego kraju 

W dzisiejszych czasach niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, że obywatele Polscy zawierają związek małżeński na terenie innego kraju lub też sytuacja, że co prawda obywatele polscy zawarli związek małżeński na terenie naszego kraju, ale w trakcje gdy byli małżeństwem nigdy nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Najczęściej Polacy wyjeżdżają do innych państwa UE takich jak Wielka Brytania czy Niemcy w celach zarobkowych. W sytuacja jednak gdy jedno lub obydwoje małżonków żąda rozwodu zwykle decyduje się na wytoczenie powództwa w Polsce. W takim przypadku oczywiście Sąd Polski jest właściwy, gdyż zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego w sprawach małżeńskich jurysdykcję krajową posiada ten Sąd zawsze gdy obydwoje z małżonków są obywatelami polskimi. Sytuacja komplikuje się na natomiast gdy żaden z małżonków nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce, a i również małżonkowie nigdy nie mieli miejsca wspólnego zamieszkania na terenie Polski, w takim przypadku nie jest możliwe ustalenie właściwego miejscowo Sądu w Polsce pomimo, iż obowiązywać będzie polska jurysdykcja krajowa. Przepisy postępowania cywilnego zawierają jednak rozwiązanie tej sytuacji.

Wyznaczenie Sądu przez Sąd Najwyższy

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie, który Sąd będzie właściwy w sprawie rozwodowej to Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym wyznacza ten Sąd. Z wnioskiem o wyznaczenie tego Sądu może wystąpić osoba zainteresowana jeszcze przed wytoczeniem powództwa samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. Istnieje również możliwość wytoczenia od razu powództwa przed wybranym Sądem Okręgowym, najlepiej Sądem potencjalnie właściwym i wówczas to ten Sąd zwróci się do Sądu Najwyższego o podjęcie decyzji w sprawie właściwości. W takim przypadku Sąd nie może odrzucić pozwu. Po podjęciu ww. decyzji Sąd Najwyższy przekaże pozew w raz z załącznikami do wybranego Sądu Okręgowego i sprawa będzie miała nadany bieg.

Jurysdykcja w sprawach Cudzoziemców 

Dodatkowo Polska jurysdykcja krajowa w sprawach rozwodowych rozciąga się również na Cudzoziemców spełniających określone przesłanki wynikające z miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Polski określone w art. 11031 k. p. c. 

Wybór polskiego Sądu

Niejednokrotnie wybór polskiego Sądu w sprawie o rozwód może być opłacalny zwłaszcza ze względu na stosunkowo niskie koszty zastępstwa procesowego w naszym kraju. Oznacza to, że jurysdykcja krajowa w polskich Sądów jest stosunkowo szeroka. jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii. Istnieje możliwość umówienia spotkania w biurach w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus