Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Jurysdykcja krajowa w sprawach o alimenty

Sprawy o charakterze trans-granicznym

W dzisiejszych czasach ludzie są coraz bardziej mobilni. W związku z tym faktem procedowanych jest coraz więcej spraw o charakterze trans-granicznym. Do takich spraw należą również sprawy o alimenty jeżeli uprawniony lub zobowiązany do alimentacji przebywa na terenie innego kraju. Najczęściej w polskich realiach dotyczy to krajów należących do wspólnoty europejskiej (UE). W niniejszym artykule zostanie omówiona jurysdykcja krajowa w sprawach alimentacyjnych uregulowana w przepisach prawa unijnego.

Jurysdykcja krajowa na podstawie prawa unijnego

Kwestię ustalenia jurysdykcji krajowej na gruncie prawa UE w sprawach o alimenty reguluje artykuł trzeci rozporządzenia unijnego w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Zgodnie z tym artykułem uprawnionemu do alimentacji przysługuje prawo wyboru kraju, w którym będzie rozpatrzona sprawa o alimenty. Sprawę taką można bowiem wytoczyć zarówno w kraju w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu pozwanego jak i powoda. Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia jurysdykcji krajowej na podstawie jurysdykcji innej sprawy związanej z obowiązkiem alimentacyjnym. Sprawa taka może dotyczyć odpowiedzialności rodzicielskiej lub określenia statutu danej. W polskich realiach przykładem takiej sprawy jest sprawa rozwodowa, w które jeden z małżonków dochodzi również roszczeń alimentacyjnych.

Sprawy o ustalenie jurysdykcji w praktyce orzeczniczej

Zasadniczo w obrocie prawnym najczęściej jednak dochodzi do ustalenia jurysdykcji krajowej na podstawie miejsca zwykłego pobytu jednej ze stron.  Samo pojęcie zwykłego pobytu powinno być natomiast ustalone na podstawie reguł właściwych dla krajowego porządku prawnego. Tak stwierdza między innymi Jolanta Zatorska w komentarzu do rozporządzenia unijnego regulującego tę materię. Przy ustaleniu miejsca zwykłego pobytu strony postępowania należy brać pod uwagę zarówno kryteria obiektywne (rzeczywisty pobyt) jak i subiektywne (zamiar pobytu). W praktyce należy jednak przyznać decydującą rolę kryterium obiektywnemu.

Zakres pomocy Kancelarii w ustaleniu właściwej jurysdykcji krajowej

W Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomagamy Klientom indywidualnym w ustaleniu Sądu właściwego do rozpoznania sprawy o alimenty. W przypadku gdy istnieje możliwość wyboru jurysdykcji krajowej należy rozważyć gdzie będzie korzystniej z punktu widzenia reprezentowanej strony wytoczyć sprawę. W tym celu należy oszacować możliwe do uzyskania tytułem alimentów kwoty w poszczególnych państwach oraz koszty związane z prowadzaniem sprawy, w tym koszty wynagrodzenia pełnomocnika. W sytuacji wyboru obcej jurysdykcji krajowej, np. niemieckiej właściwym do udzielenia pomocy będzie niemiecki odpowiednik adwokata lub radcy prawnego. W takim przypadku bowiem pomocy nie może udzielić polski prawnik, który nie zna zagranicznego prawa krajowego.  

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus