Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Jak uzyskać obywatelstwo polskie

Kogo dotyczy procedura?

 Coraz więcej Cudzoziemców stara się o nadanie polskiego obywatelstwa. Posiadanie obywatelstwa polskiego daje szereg uprawnień zwłaszcza w zakresie swobodnego przemieszczania się na terytorium Unii Europejskiej. Istnieją dwie drogi naturalizacji Cudzoziemca. Obywatelstwo polskie może nadać Prezydent lub też Cudzoziemiec może zostać uznany za obywatela polskiego w drodze decyzji administracyjnej Wojewody. W niniejszym artykule zostaną omówione zagadnienia związane z uznaniem, nadaniem oraz przewróceniem obywatelstwa naszego kraju.

Rola prezydenta

Prezydent może co do zasady nadać obywatelstwo polskie każdemu Cudzoziemcowi. Nie jest konieczne spełnienie dodatkowych przesłanek, gdyż decyzja Prezydenta w tym zakresie ma charakter typowo arbitralny. Warto tutaj zauważyć, że w tej procedurze nie obowiązują termin załatwienia sprawy określone w kodeksie postępowania administracyjnego dlatego też okres oczekiwania na wydanie rozstrzygnięcia może być wydłużony. W tym przypadku Cudzoziemiec powinien złożyć stosowny wniosek do Wojewody, który prześle ww. żądanie do Prezydenta. Wniosek taki należy uzasadnić, bo chociaż decyzja Prezydenta jest arbitralna to warto przytoczyć argumenty uzasadniające wydanie pozytywnej decyzji w tym zakresie. Argumentami takimi mogą być w szczególności zasługi Cudzoziemca dla narodu i państwa polskiego. Inna drogą utrzymania obywatelstwa polskiego jest uznanie za obywatela polskiego. W tym przypadku konieczne jest spełnienie szeregu przesłanek o charakterze formalnych. Warunki te dotyczą, w szczególności okresu legalnego pobytu na terytorium, posiadania stałego źródła dochodu, czy też posiadania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim lub posiadania karty Polaka. Wniosek o uznania obywatela polskiego podlega opłacie w kwocie 219 zł. Komplet dokumentacji i sam wniosek może również sporządzić adwokat lub radca prawny. Jest to pomocne zwłaszcza dla Cudzoziemców, którzy nie posługują się biegle językiem polskim na piśmie. Wniosek ten uzupełnia się na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego. Oczywiście formularz ten może być uzupełniony wyłącznie w języku polskim. W postępowaniu tym Wojewoda powinien wydać decyzję w terminie określonym przepisami  właścj ustawy. Istnieje także możliwość przywrócenia obywatelstwapolskiego. Po uzyskaniu obywatelstwa Cudzoziemiec może wyrobić polski paszport i dowód osobisty.

Jak możemy pomóc?

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga cudzoziemcom w uzyskaniu polskiego obywatelstwa. Bardzo często przypadki te dotyczą osób narodowości polskiej, które z różnych przyczyn znalazły się poza granicami polski. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus