Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za nadgodziny?

Jakimi dowodami można się posłużyć, w celu wykazania ilości przepracowanych przez pracownika godzin nadliczbowych?

Jako dowód na okoliczność ilości przepracowanych godzin nadliczbowych można powołać:

  • ewidencję czasu pracy prowadzoną przez pracodawcę,
  • ewidencję czasu pracy prowadzoną przez pracownika,
  • zeznania świadków,
  • przesłuchania stron,
  • maile i zdjęcia,
  • pisemne zlecenia,
  • zapisy ewidencji czasu pracy dokonywane za pomocą narzędzi elektronicznych np. tachograf, GPS.

Co jeżeli nie jestem w stanie wykazać liczby godzin nadliczbowych?

W takim przypadku Sąd może na zasadzie art. 322 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z umowy o dożywocie sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe, nader utrudnione lub oczywiście niecelowe, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Przepis ten znajduje również zastosowanie, w przypadku roszczenia o zapłatę wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą z tytułu przepracowania godzin nadliczbowych. W takim przypadku Sąd nie może działać arbitralnie, jednak jego zakres swobody decyzyjnej jest bardzo szeroki. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, że pomimo wykazania, że pracownik pracował w godzinach nadliczbowych powództwo zostanie oddalone z uwagi na brak środków dowodowych umożliwiających wykazanie liczby przepracowanych godzin nadliczbowych, a tym samym wysokości należnego pracownikowi świadczenia.

Jak obliczyć wysokość należnego wynagrodzenia?

W tym celu najlepiej zwrócić się do Sądu o powołanie biegłego, z zakresu obliczania wysokości należnego wynagrodzenia za pracę. Biegły dysponuje odpowiednią wiedzą oraz programami komputerowymi, które w sposób automatyczny lub ręczny pozwalają na obliczenie należnego wynagrodzenia za nadgodziny oraz innych świadczeń związanych z pracą, np. dodatku za pracę w sobotę, niedziela, święta, czy też w porze nocnej. W przypadku, gdy obliczenie należnego wynagrodzenia jest mniej skomplikowane stosownych obliczeń może dokonać pełnomocnik pracownika lub pracodawcy albo księgowy.

Jaką stawkę wynagrodzenia przyjmie biegły?

Biegły wyliczy wysokość wynagrodzenia według stawki określonej w umowie o pracę, a jeżeli w umowie nie została określoną stawka wynagrodzenia przyjmie, że odpowiadało ono minimalnego wynagrodzeniu za pracę, chyba, że pracownik wykaże dowolnymi środkami dowodowymi, że wynagrodzenie to było wyższe.

Jak wytoczyć powództwo o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowych?

Można ten dokument sporządzić samemu lub skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Ważne jest jednak to, aby przed wszczęciem procesu zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy. Kluczowe jest w tym przypadku wskazanie ilości przepracowanych godzin nadliczbowych, gdyż na tej podstawie biegły może wyliczyć kwotę należnego wynagrodzenia. W pozwie najczęściej trzeba będzie złożyć wniosek o powołanie biegłego. Co do zasady pozew taki jest zwolniony z opłaty sądowej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kwota roszczenia przekracza 50 000 zł. Nasza Kancelaria również zajmuje się sprawami pracowniczymi. Jeżeli chcesz poznać szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu telefonicznego w zakładce kontakt

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus