Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Interpretacja przepisów

Trudna wykładnia przepisów prawa

W niektórych sytuacjach przepisy prawa nie są jasne. Przedsiębiorca musi zatem zdecydować w jaki sposób dokona ich interpretacji. W niektórych sytuacjach podmiot gospodarczy może działać w dobrej wierze, a pomimo to naruszyć przepisy prawa. W związku z tym racjonalny ustawodawca powinien przewidzieć instytucję, które będą stanowić ochronę przedsiębiorcy w tym zakresie. Regulację taką stanowi między innymi możliwość uzyskania interpretacji podatkowych. Możliwość uzyskania urzędowej interpretacji przepisów prawa administracyjnego przewidują również przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może zgodnie z postanowieniami ww. ustawy zwrócić się o dokonanie interpretacji przepisów dotyczących danin publicznych. Dodatkowo istnieje możliwość złożenia zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania informacji na temat wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Jak uzyskać urzędowa interpretację prawa?

W celu uzyskania urzędowej interpretacji przepisów prawa zainteresowany podmiot musi złożyć wniosek do właściwego organu. Wniosek ten musi zawierać obligatoryjnie określone elementy. Wniosek ten musi dotyczyć określonej sytuacji, gdyż interpretacja wydawana jest w danej konkretnej sprawie. Sytuacja będąca przedmiotem interpretacji może mieć charakter teraźniejszy albo przyszły. Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania swojego stanowiska w sprawie. Stanowisko to określa propozycje wnioskodawcy w zakresie interpretacji przedmiotowych przepisów oraz ich zastosowania do danej, konkretnej sytuacji. Ponadto co oczywiste wniosek przedsiębiorcy musi zawierać informacje o charakterze formalnym. Do takich informacji należy oznaczenie podmiotu składającego wniosek w raz ze wskazaniem jego siedziby oraz miejsca zamieszkania ze wskazaniem dokładnego adresu siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku gdy przedsiębiorca posiada inny adres do doręczeń, niż adres prowadzenia działalności gospodarczej obowiązkiem przedsiębiorcy jest wskazania również tego pierwszego adresu. Przedsiębiorcy posiadający numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, tacy jak spółki prawa handlowego muszą także podać ten numer we wniosku o wydanie ww. interpretacji prawa. Wszyscy przedsiębiorcy muszą natomiast wskazać w ww. wniosku Numer Identyfikacji Podatkowej. Wniosek ten może sporządzić również adwokat lub radca prawny.

Pomoc Kancelarii

Siedziba naszej kancelarii znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Udzielamy pomocy prawnej także w sprawach administracyjnych dotyczących interpretacji przepisów prawa dokonywanej przez właściwe organy administracji publicznej.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus