Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Szczególna ochrona wynagrodzenia za prace

Wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy podlega szczególnego rodzaju ochronie. Wynika to z faktu, że kwoty uzyskane z tego tytułu są zwykle przeznaczane na zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych pracownika. Sytuację, w którym pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę są bardzo uciążliwe. Od wynagrodzenia pracownika co miesiąc są odprowadzane składka na FGŚP. Składka ta jest niewielka bowiem wynosi zaledwie 1/10 procenta podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. W niektórych przypadkach pracodawca nie jest zobowiązany opłacać składek na ten fundusz. Fundusz ten działa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Jakie świadczenie zostanie zaspokojone z Funduszu?

Nie jest jednak tak, że każde świadczenie związane ze stosunkiem pracy zostanie zaspokojone z FGŚP, a jedynie te które są wymienione w przepisach. Przede wszystkim pracownik może ubiegać się o wypłacenie 3 miesięcznego wynagrodzenia przysługującego mu względem pracodawcy. Nie można zna zatem domagać się zapłaty wynagrodzenia za dłuższy okres. Wyniki to z faktu, że przedmiotowy fundusz ma przede wszystkim na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych pracownika. Nie w każdym jednak przypadku można się zwrócić do zaspokojenia przez fundusz należnego wynagrodzenia za pracę. Przede wszystkim dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy pracodawca nie dysponuje takimi środkami. Chodzi tutaj o niewypłacalność pracodawcy. Niewypłacalność pracodawcy jest zdefiniowana przez przedmiotowa ustawę, w szczególności jako data ogłoszenia upadłości, czy też data oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku dłużnika pozwalającego pokryć koszty postępowania upadłościowego.

Jak starać się o wypłatę środków?

Zwrócenie się do FGŚP w celu wypłaty należnych pracownikom świadczeń jest zadaniem zarządcy masy upadłościowej. W zależności od rodzaju prowadzonego postępowania może to być syndyk, likwidator lub nadzorca sądowy. Osoby te sporządzają wykaz uprawnionych do uzyskania kwot z ww. funduszu. Zbiorczy wykaz musi również zawierać opisane w ustawie załączniki. Pracownik może również złożyć indywidualny wniosek o wypłatę świadczenia jeżeli zarządca masy upadłościowej nie umieścił go w wykazie zbiorczym. Właściwym rzeczowo organem w tym zakresie jest Marszałek Województwa. Wniosek taki może sporządzić w imieniu uprawnionego również adwokat lub radca prawny.

Pomoc naszej Kancelarii w dochodzeniu roszczeń

Nasza Kancelaria zajmuje się postępowaniami upadłościowymi. W takich postępowaniach bardzo często dochodzi do sytuacji, że upadły nie jest w stanie zaspokoić roszczeń wynikających ze stosunku pracy. Nasze siedziby znajdują się w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus