Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Formy stadialne popełnienia przestępstwa

Na czym polegają formy stadialne popełnienia przestępstwa? 

Kodeks karny penalizuje zarówno samo popełnienie zachowania przestępczego, jak i pewne czynności, które do popełnienia przestępstwa mają prowadzić. W takich przypadkach mówimy o formach stadialnych popełnienia przestępstwa jako pewnych etapach, procesach które mają prowadzić do popełnienia przestępstwa.

Usiłowanie popełnienia przestępstwa 

Usiłowanie popełnienia przestępstwa polega na tym, że sprawca swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do popełnienia przestępstwa, jednak z jakich powodów dokonanie przestępstwa nie następuje (np. próbuje ukraść rzecz, jednak mu się to nie udaje). Możemy mówić o usiłowaniu udolnym, gdy rzeczywiście popełnienie przestępstwa było możliwe, jak i usiłowaniu nieudolnym, które następuje wówczas gdy sprawca próbuje popełnić przestępstwo jednak jest to niemożliwe (np. strzela do człowieka z ślepej amunicji myśląc, że strzela z ostrej). Co do zasady usiłowanie jest zagrożone taką samą karą co sprawstwo, z tym zastrzeżeniem , że w przypadku nieudolnego usiłowania Sąd może, ale nie musi zastosować nadzwyczajnego złagodzenia kary. Usiłujący ma jednak pewne możliwości, aby całkowicie uniknąć kary. Przede wszystkim nie podlega karze osoba, która usiłowała popełnić przestępstwo, jednak dobrowolnie od tego zamiaru odstąpiła, lub w przypadku przestępstw skutkowych dobrowolnie zapobiegła skutkowi wynikającemu z przestępstwa (np. ostrzegła pokrzywdzonego o tym, że grozi mu duże niebezpieczeństwo). Warunkiem jest jednak skuteczne zapobieżenie skutkowi, jeżeli sprawcy to się nie uda, lecz dobrowolnie próbował Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Przygotowanie do popełnienia przestępstwa 

Przygotowanie polega na tym, że sprawca wykonuje czynności, które mają prowadzić do popełnienia przestępstwa (np. osoba zamierzająca wprowadzać do obrotu gospodarczego fałszywe banknoty kupuje odpowiedni papier i sprzęt poligraficzny oraz nawiązuje kontakt w tym celu ze specjalistą od poligrafii i fałszowania dokumentów), w szczególności zbiera informację czy też wchodzi w porozumienie z inną osoba. W przeciwieństwie do usiłowania co do zasady przygotowanie nie jest karalne, chyba że ustawa stanowi inaczej. Oznacza to, że karalność usiłowania dla każdego przestępstwa musi wprost wynikać z przepisów prawa rangi ustawowej. Nie podlega karze za usiłowanie również osoba, która dobrowolnie odstąpiła od zamierzonego czynu zabronionego (między innymi zniszczył przedmioty służące do popełnienia przestępstwa). Nie podlega również karze osoba ta w przypadku gdy dobrowolnie zapobiegła czynowi zabronionemu (w przypadku gdy weszła w porozumienie z inną osobą), a gdy nieskutecznie próbowała zapobiec skutkowi tego czynu Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Indywidualna porada prawna 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zachęcam do zasięgnięcia porady adwokata lub radcy prawnego, którzy to prawnicy mogą pełnić funkcję obrońcy w sprawach karnych. Kancelaria Radcy Prawnego na stronie, której się znajdujesz ma swoje biura w Jarosławiu, Rzeszowie oraz Przeworsku.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus