Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Emerytura pomostowa

Kto może otrzymać emeryturę pomostową 

Emerytura pomostowa to szansa dla osób, które nie uzyskały jeszcze prawa do emerytury na zasadach ogólnych. Prawo do takiej emerytury przysługuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. Dodatkowo należy spełnić inne warunki takie jak wykazanie 15 letniego zatrudnienia w pracy w szczególnych warunkach oraz ukończenie 55 roku życia w przypadku kobiet i 60 roku życia w przypadku mężczyzn.  Praca w szczególnych warunkach musi być wykonywana przez Ubezpieczonego zarówno przed 1 stycznia 1999 r. (wejście w życie reformy emerytalnej), oraz po 31 grudnia 2008 r. (wejście w życie przepisów o emeryturach pomostowych, dokładnie 31 grudnia 2007 r.). Wynika z tego, że Ubezpieczony musi co najmniej 1 dzień przepracować w szczególnych warunkach w poszczególnych okresach, aby uzyskać prawo do emerytury pomostowej. Ubezpieczony musi także rozwiązać stosunek pracy. Konieczny jest również wykazanie przez Ubezpieczonego 20 letniego okresu składkowego i nieskładkowego w przypadku kobiet oraz o 5 lat dłuższego okresu składkowego lub nieskładkowego w przypadku mężczyzn. Natomiast to czy dany rodzaj pracy był wykonywany w szczególnych warunkach jest określone w szczegółowym wykazie zawartym w rozporządzeniu.

Katalog prac w szczególnych warunkach 

Katalog prac w szczególnych warunkach na przestrzeni lat ulegał zmianą. Pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy ze wzmianką o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub specjalne świadectwo pracy o charakterze dodatkowym stwierdzające wykonywanie przez pracownika pracy w szczególnych warunkach. Jeżeli nie posiadamy stosowanego świadectwa pracy należy zwrócić się o nie do pracodawcy. W niektórych sytuacjach jest to jednak niemożliwe z uwagi na fakt, iż pracodawca nie istnieje, np. przedsiębiorstwo państwowe zostało zlikwidowane. W sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie świadectwa pracy o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze okoliczność wykonywania przez Ubezpieczonego pracy w szczególnych warunkach i okres tejże pracy mogą potwierdzić zeznania świadków, którzy byli pracownikami tego zakładu pracy.

Spory sądowe

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych są trudne, a ich rozstrzygnięcie ma niedocenione znaczenie dla Ubezpieczonych. Z uwagi na ten fakt zalecane jest powierzenie takiej sprawy, zwłaszcza na etapie sądowym prawnikowi posiadającemu uprawnienia adwokata lub radcy prawnego.  Moja Kancelaria prowadzi między innymi sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych przed Sądem Okręgowym w Przemyślu, a także Inspektoratem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Przeworsku, w Jarosławiu, a także Oddziałem ZUS w Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus