Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Egzekucja ze statków morskich

Szczególne zasady egzekucji, w przypadku zajęcia staku morskiego

W toku postępowania egzekucyjnego egzekucja może być prowadzona również ze statków morskich. Ze względu na ww. przedmiot egzekucji podlega ona kilku odrębnym regulacją omówionym w kodeksie postępowania cywilnego. Pomimo faktu, że statki morskie co oczywiste to ruchomości, w zakresie postępowania egzekucyjnego stosuje się do nich przepisy o egzekucji z nieruchomości. Jak wiadomo w przypadku egzekucji z nieruchomości właściwy jest Komornik działający w rewirze, w którym znajduje się ta nieruchomości. W przypadku statków morskich nie ma możliwość zastosowania tego przepisu wprost, gdyż położenie statku morskiego może się zmienić. W związku z tym w przypadku przy egzekucji ze statków morskich właściwy jest organ egzekucyjny, w okręgu w którym znajduje się statek morski. Decydującym momentem jest tutaj dzień wszczęcia egzekucji. Dla przykładu jeżeli w dniu wszczęcia egzekucji statek znajdował się w porcie w Szczecinie, a następnie popłynął i zacumował w porcie w Gdyni właściwy będzie Komornik przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie, a nie w Gdyni.

Obowiązki wierzyciela

Ponadto na wierzycielu ciąża dodatkowe obowiązki formalne w związku z zamiarem wszczęcie egzekucji ze statku morskiego. Przede wszystkim oprócz tytułu wykonawczego wierzyciel musi dołączyć do wniosku egzekucyjnego przedmiotowej sprawie również dowód na okoliczność, że statek jest wpisany do właściwego rejestru. W przypadku bowiem statków nie wpisanych do właściwego rejestru postępowanie egzekucyjne jest prowadzone tak jak przy egzekucji z ruchomości. W przypadku wszczęcia egzekucji Komornik zawiadomi o tym fakcje dłużnika wzywając go do zapłaty. Jednocześnie komornik podejmie czynności w celu przytrzymania statku i ustanowienia dozoru. Czynności te mają zapobiec między innymi temu aby statek odpłynął do zagranicznego portu co utrudniłoby egzekucję. Z chwilą zajęcia statku staje się on zatrzymany (nie może odpłynąć). O fakcie tym zawiadamia się zarówno dłużnika, a w przypadku gdy dłużnik nie jest właścicielem statku również właściciela tego statku. Warto zaznaczyć, że hipoteką morską można ustanowić również na statku będącym własnością innego niż dłużnik podmiotu. Możliwe jest również prowadzenie egzekucji ze statku zagranicznego. W takim przypadku organ egzekucyjny powinien zawiadomić właściwy organ tego państwa, a wierzyciel w miarę możliwość wskazać numer w rejestrze zagranicznym, do którego statek jest wpisany. W postępowaniu tym pomocy udzielić może również adwokat lub radca prawny reprezentują dłużnika, wierzyciela lub właściciela statku.

Pomoc Kancelarii w sprawach egzekucyjnych

Prowadzenie postępowania egzekucyjnego ze statków morskich wbrew pozorom często ma miejsce w obrocie gospodarczym. Kancelaria w Rzeszowie, Przeworsku i Jarosławiu świadczy pomoc prawną również w sprawach dotyczących zajęcia statków morskich wpisanych do właściwego rejestru.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus