Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Datio in solutum

Obowiązki dłużnika

Zgodnie z podstawowymi zasadami prawa cywilnego dłużnik jest zobowiązany do świadczenia określonego w zawartej z wierzycielem umowie. W niektórych jednak przypadkach jest możliwe tak zwane świadczenie zastępcze. Oznacza to, że dłużnik w zamian pierwotnego świadczenia świadczy inne świadczenie. Konieczna przesłanką, aby taka czynności była możliwa jest zgoda wierzyciela. Dla przykładu jeżeli dłużnik zobowiązał się świadczyć na rzecz wierzyciela węgiel co do zasady nie może świadczyć np. oleju, chociażby to drugie świadczenie miało równą, bądź wyższą wartości od świadczenia pierwotnego. Z zasady swobody umów wynika, że obie strony muszą wyrazić zgodę na modyfikację stosunku prawnego. W przypadku zatem gdy dłużnik świadczy inne świadczenie w zamian za świadczenie pierwotnie przyrzeczone czynność taka nie powoduje zwolnienia dłużnika z zobowiązania.

Zgoda wierzyciela

Zgoda wierzyciela na zamianę pierwotnego świadczenia na inne świadczenie może być dokonana w dowolnej formie. Chodzi tutaj zarówno o formę wyraźną wyrażoną na piśmie lub ustnie, ale także formę dorozumianą. W przypadku dorozumianej zgody wierzyciel może ją wyrazić np. w formie gestu czy też w niektórych okoliczność poprzez milczenie, które już w starożytności oznaczało zgodę. Niezależnie od tego należy podnieść, że świadczenie zastępcze powinno być również badane pod względem zgodności z zasadami współżycia społecznego, a tym samym w niektórych przypadkach pomimo zgody wierzyciela świadczenie zastępcze nie uwolni dłużnika z zobowiązania. W takich przypadkach kwestię takie rozstrzyga Sąd, przed którym reprezentować stronę może co do zasady adwokat lub radca prawny.

Osoba trzecia 

Możliwa jest także sytuacja, że strony umówią się co do tego, że świadczenie zastępcze wykona osoba trzecia względem stron przedmiotowego stosunku prawnego. Dla przykładu za zgodę wierzyciela osoba trzecia zobowiązuje się do spełnienia świadczenia w zamian dłużnika. Modyfikacja treści zobowiązania w trakcje trwania stosunku prawnego jest sytuacją stosunkową często. W wielu sprawach właśnie taka zmiana zobowiązania umożliwia z jednej strony zaspokojenie wierzytelności, a z drugiej strony umożliwia dłużnikowi uwolnienie się od zobowiązania, którego np. ze względu na zmianę sytuacji nie jest w stanie spełnić. Dla przykładu dłużnik zobowiązał się do świadczenia rzeczy, której już nie posiada i nie jest jej w stanie kupić, a co za tym idzie możliwe jest spełnienie wyłącznej świadczenia zastępczego. Jeżeli chcesz uzyskać szczegółową analizę dotyczącą Twojego konkretnego przypadku zapraszamy do umówienia spotkania w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus