Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Apelacja w postępowaniu karnym

Apelacja jako zwyczajny środek zaskarżenia

Jeżeli oskarżony nie zgadza się z wyrokiem wydanym przez Sąd I instancji może złożyć apelację. Apelacja jest to zwyczajny środek zaskarżenia, której wniesienie wstrzymuje uprawomocnienie wyroku. W niektórych przypadkach apelacja może być również wniesiona przez inne osoby niż oskarżony lub jego pełnomocnik. W szczególności od niektórych orzeczeń Sądu apelacja przysługuje pokrzywdzonemu. Termin na wniesienie apelacji wynosi 14 dni i jest liczony od dnia doręczenia odpisu zaskarżonego wyroku w raz z uzasadnieniem apelującemu. W przypadku gdy w danej sprawie Sąd Okręgowy orzeka w pierwszej instancji przepisy nakładają przymus adwokacko-radcowski w zakresie sporządzenia apelacji. Oskarżony nie może zatem sporządzić apelacji samodzielnie lecz musi się z tym zwrócić do zawodowego pełnomocnika. Oczywiście jeżeli oskarżonego nie stać na opłacenie usług profesjonalnego prawnika może również wnosić o ustanowienie w postępowaniu apelacyjnym pełnomocnika z urzędu. Co do zasady w związku z przymusem adwokacko-radcowskim Sąd przychyla się do takiego wniosku.

Jakie zarzuty podnieść w apelacji?

W apelacji oskarżony może w szczególności podnosić zarzuty co do jego winy lub kary. W pierwszym przypadku oskarżony może podnosić, ze nie popełnił zarzucanego mu czynu, lub czyn ten nie realizował przedmiotowych bądź podmiotowych znamion przestępstwa. W drugim natomiast przypadku oskarżony nie kwestionuje, iż popełnił przestępstwo, ale podnosi że zastosowana kara lub środek karny jest nieadekwatny do popełnionego czynu i innych czynników, które zgodnej z kodeksem karnym powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wymiaru kary. Po otrzymaniu apelacji Sąd I instancji jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania akt sprawy właściwemu Sądowi II Instancji. Apelację jak większość środków zakażenia wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję procesową. W niektórych przypadkach zdarza się, ze Sąd odwoławczy na podstawie upoważnienia przyznanego mu przez przepisy kodeksu postępowania karnego zwraca te akta z żądaniem, aby Sąd I instancji w niezbędnym zakresie uzupełnił uzasadnienie wyroku. Dzieje się tak gdy uzupełnienie uzasadnienia wyroku jest konieczne do rozpoznania sprawy przez Sąd II instancji. Sąd odwoławczy w celu rozpoznania apelacji co do zasady wyznacza rozprawę. Istnieje również możliwość przeprowadzenia w toku postępowania apelacyjnego nowych dowodów. W postępowaniu apelacyjnym oskarżony może być reprezentowany przez obrońcę będącym adwokatem lub radcą prawnym.

Reprezentacja w sprawach karnych

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w postępowaniu apelacyjnym zapraszamy do kontaktu. Pomagamy zarówno oskarżonym jak i osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Nasze siedziby znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus