Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Akcje imienne i akcje na okaziciela

Rodzaje akcji w spółkach

W spółce akcyjnej wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje akcji. Są to akcje na okaziciela i akcje imienne. Cechą charakterystyczna akcji imiennych jest to, że do akcji tych uprawnione są konkretnie oznaczone osoby. Co oczywiste właścicielem takich akcji mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Natomiast akcje na okaziciela cechują się tym, że wynikające z nich uprawnienia przysługują osobie, która posiada te akcje. W związku z tym na akcjach tych nie wymienia się imienia i nazwiska, bądź nazwy podmiotu uprawnionego. Statut spółki powinien zgodnie z kodeksem spółek handlowych określić rodzaj akcji emitowanych w danej spółce,  ich ilość oraz wartość nominalną.

Sposób zbycia akcji 

Od rodzaju akcji zależy również ich sposób zbycia. Akcje imienne mogą być skutecznie przeniesione na inny podmiot jeżeli wzmianka o przeniesieniu zostanie naniesiona na dokument akcji lub zostanie zawarta na odrębnym dokumencie. Konieczne jest również w tym przypadku przeniesienie posiadania tych akcji na nabywcę. Nie musi być to jednak przeniesienie fizyczne dokumentu akcji, a jedynie prawa do dysponowania nią (przeniesienie prawa do dysponowania akcją zdeponowaną w domu maklerskim). Po nabyciu akcji imiennych nowy nabywca powinien zwrócić się do spółki o wpisanie w księdze akcyjnej. W przypadku natomiast zbycia akcji na okaziciela wystarczającym jest przeniesienie posiadania akcji. Oczywiście czynność taka jest oparta na wcześniej zwartej umowie pomiędzy zbywcą a nabywcą, np. umowy darowizny czy umowy kupna- sprzedaży. W razie wątpliwości można zasięgnąć opinii prawnika, w szczególności zawodowego zastępcy procesowego takiego jak adwokat lub radca prawny.

Udział w walnym zgromadzeniu 

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Warunkiem jest wpisanie ich na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia do księgi akcyjnej. W przypadku akcji na okaziciela koniecznym jest złożenia akcji na tydzień przed planowanym posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Oczywiście do zakończenia Walnego Zgromadzenia akcje te nie mogą zostać odebrane, w przeciwnym przypadku akcjonariusz traci uprawnienie do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. W zamian dokumentu akcji można złożyć także zaświadczenie o zdeponowani akcji, np. w domu maklerskim lub u notariusza. Dokument lub zaświadczenie o zdeponowaniu można złożyć na ręce członka zarządu lub prokurenta spółki akcyjnej. Pewne odrębności znajdują zastosowanie w przypadku spółki publicznej.  

Więcej informacji 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na konsultację w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Jeżeli chcesz poznać naszą ofertę dotycząca obsługi prawnej podmiotów gospodarczych znajdziesz ją tutaj.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus