Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

500+

Czym jest świadczenie wychowawcze? 

Świadczenie wychowawcze wprowadzone na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r stanowi wielką pomoc dla polskich rodzin, zwłaszcza tych wielodzietnych. Dotychczas państwo nie pomagało polskim rodzinom w tak szerokim zakresie. Co prawda rodziną, których dochód nie przekraczał określonego progu przysługiwało świadczenie rodzinne, ale było ono niskie. Funkcjonowała również ulga podatkowa na dzieci, po zmianach również dla osób, które nie podają dochodu (niezależnie od tego czy rodzina w danym roku była zobowiązania do opłacenia podatku dostawała dodatkowe pieniążki).

Wysokość świadczenia wychowawczego 

Świadczenie wychowawcze przysługuję w kwocie 500 zł, zarówno obywatelom polskim jak i Cudzoziemcom. Do pobierania świadczenia uprawniani są rodzice oraz opiekuni faktyczni dziecka. Jeżeli tylko jeden z rodziców sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem wyłącznie ten rodzic jest uprawniony do pobierania świadczenia. Pieniądze z programu 500+ nie są wliczane do dochodu na potrzeby ustalenia zobowiązania alimentacyjnego, nie zmniejszają zatem wysokości należnych alimentów.

Próg dochodowy 

Na drugie i kolejne dziecko można otrzymać świadczenie bez względu na dochody osiągane w rodzinie. Niestety w przypadku 1 dziecka obowiązuje próg dochodowy, który wynosi 800 zł (słownie osiemset złotych i zero groszy) dochodu przypadającego na członka rodziny, natomiast w przypadku dziecka niepełnosprawnego jest to kwota o 400 zł wyższa. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy złożyć w jednostce opieki społecznej funkcjonującej w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do ww. świadczenia oraz dowody na okoliczności uzyskiwanego dochodu, np. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia za pracę.

Odwołanie od decyzji 

Jeżeli organ odmówił Ci prawa do świadczenia wychowawczego możesz się dowołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Najlepiej aby odwołanie takie sporządził adwokat lub radca prawny. Prawnik może Cię reprezentować między innymi przed SKO w Przemyślu. Jeżeli Samorządowego Kolegium Odwoławcze nie słusznie podtrzymało decyzję w sprawie 500+ możesz złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Nasza Kancelaria w Jarosławiu oraz Przeworsku zajmuję się sprawami o 500+, działania pracowników często są niezgodne z prawem, dlatego w uzasadnionych przypadkach interwencja zawodowego pełnomocnika jest koniecznością. Doradzam również w zakresie sporządzenia samego wniosku oraz w zgromadzeniu i skompletowaniu właściwej dokumentacji, która musi zostać dołączona do wniosku.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus