Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Świadczenia pieniężne dla osób represjonowanych

Komu przysługuje i ile wynosi świadczenie?

W ostatnim czasie została przyjęta ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Ustawa ta wejdzie w życie 31 sierpnia bieżącego roku. Ustawa ta jest realizacją podstawowych zasad sprawiedliwości społecznej. Przedmiotowa ustawa przyznaje członkom demokratycznej opozycji antykomunistycznej oraz osobą represjonowanym specjalnego rodzaju świadczenie pieniężne. Świadczenie takie będzie wypłacane co miesiąc bezterminowo. Kwota tego świadczenia jest niewielka, gdyż wynosi trochę ponad 400 zł, jednak jest to istotna pomoc dla emerytów wałczących o wolną Polskę lub poszkodowanych w okresie PRL w skutek szykan ówczesnych władz. Uchwalenie tej ustawy związane jest również z przyjętymi przepisami, które obniżają emerytury funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL (SB, UB). Funkcjonariusze takich służb niejednokrotnie otrzymywali bardzo wysokie świadczenia, gdy tym czasem członkowie opozycji antykomunistycznej utrzymywali się ze skromnych emerytur.

Jak otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych należy spełnić określone warunki. W pierwszej kolejności osoba represjonowana powinna złożyć wniosek do oddziału terenowego IPN, w okręgu w którym zamieszkuje o wydanie zaświadczenia o tym, że nie była ona funkcjonariuszem bądź tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa państwa. Bardzo często było bowiem tak, że w ośrodkach internowania w raz z opozycjonistami byli umieszczani agencji SB, którzy mieli za zadanie zbierać informacje od działaczy opozycji. Regulacja ta została wprowadzona w celu uniknięcia sytuacji, że osoby takie otrzymają przedmiotowe świadczenia. Przy okazji złożenia przedmiotowego wniosku warto również złożyć wniosek do ww. jednostki IPN o udostępnienie dowodów dotyczących represjonowania, co pozwoli przyśpieszyć całą procedurą. Po uzyskaniu ww. decyzji oraz dowodów od IPN osoba represjonowana powinna złożyć do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosek o przyznanie statusu osoby represjonowanej w okresie PRL. Do wniosku tego należy dołączyć obligatoryjnie ww. decyzję otrzymaną z IPN (w niektórych przypadkach nie jest konieczne dołączenie tej decyzji). W toku postępowania organ może zwrócić się do IPN o przesłanie niezbędnej dokumentacji, a zrobi tak w każdym przypadku gdy wnioskodawca nie przedłożył żadnych dowodów na okoliczność represjonowania. Represjonowanie w okresie PRL mogło polega, w szczególności na umieszczeniu w ośrodki internowania, czy też zwolnieniu z pracy z przyczyn politycznych. Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu statutu osoby represjonowanej można ubiegać się o przedmiotowe świadczenia.

Pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Chętnie pomagamy osobą represjonowanym w okresie PRL.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus