Windykacja

Pomoc przy egzekucji należności dla zadłużonych (Windykacja) 


Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 725-490-161/ 726-066-462

Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17/4
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

  Windykacja to proces prawny, którego celem jest zaspokojenie wierzytelności. Wyróżniamy windykacje przedsądową, która co do zasady polega na wezwaniu dłużnika do zapłaty w raz z podaniem podstawy prawnej roszczenia oraz windykacją sądową, która jest znacznie bardziej skuteczna. Wezwanie do zapłaty może sporządzić i skierować w imieniu wierzyciela do dłużnika również radca prawny bądź adwokat, z pewnością korzystnie wpływa do na dyscyplinę płatniczą dłużników. W wezwaniu takim powinny się znaleźć informację o naliczonych odsetkach i pouczenie, że w przypadku niezaspokojenia zobowiązania w terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Windykacja sądowa polega natomiast na wytoczenia powództwa i uzyskanie sądowego nakazu zapłaty lub orzeczenia będącego tytułem egzekucyjnym. Po zaopatrzeniu tego tytułu wykonawczego klauzulą wykonalności można skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. Powództwo w imieniu wierzyciela może wytoczyć radca prawny lub adwokat, w takim przypadku koszty wynagrodzenia prawnika pokryje dłużnik. Wierzyciel może być również reprezentowany przez zawodowego zastępcę procesowego w postępowania egzekucyjnym prowadzonym przez komornika. Po wyegzekwowaniu kwoty należności pieniądze trafiają do wierzyciela, bez potrącania jakichkolwiek opłat (opłaty te oraz koszty ponosi dłużnik).

Pomoc przy egzekucji należności dla zadłużonych (Windykacja) 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? OK